Goose

Lang geleden dat we de recensentenuitdrukking 'verrezen uit de as van' nog eens hebben gebruikt, zei u?
Wel, Goose verrees uit de as van Loamy Soil, deed twee Rock Rally's geleden onder die roepnaam iets AC/DC-achtigs
en is nu getransmigreerd in Das nicht so einfache pop.